Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha – BAFA → Lidé → Studenti
iduzel: 5939
idvazba: 6707
šablona: stranka
čas: 1.10.2022 07:34:33
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5939
idvazba: 6707
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'bafa.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/studenti'
iduzel: 5939
path: 8549/5843/5844/5847/5932/5939
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studenti

Doktorandi:

 výška 215px

Ing. Michal Maryška

b maryskam[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza látek ovlivňujících metabolickou kaskádu tryptofanu jako potenciálních léčiv v onkologii a psychiatrii
Školitel: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Ing. Kateřina Hájková

b hajkovaa[at]vscht.cz
Název práce: Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora 
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
(Pozn.: na mateřské dovolené)
výška 215px

Mgr. Lukáš Mikulů

b mikulul[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza derivátů přírodních fytokanabinoidů
Školitel: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
vyska 215px

Ing. Bronislav Jurásek

b jurasekb[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza metabolitů a jejich deuteriem značených analog u vybraných nových psychoaktivních látek
Školitel: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

 Betka (šířka 215px)

Mgr. Alžběta Nemeškalová

Název práce: Vývoj chromatografických metod ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro analýzu biologických tkání
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Ing. Natalie Kolderová

Název práce: Chirální separace nových psychoaktivních substancí v superkritické fluidní chromatografii s hmotnostní detekcí
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.

 

Magisterští studenti:

megi (originál)

Bc. Magdaléna Vágnerová

Název práce: Stanovení vybraných kanabinoidů v konopných kosmetických produktech s vysokým obsahem kanabidiolu
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Konzultanti: Ing. Martin Kuchař, Ph.D., Mgr. Alžběta Nemeškalová

 

vesta (výška 215px)

Bc. Lucie Svobodová


Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.
Konzultant: Ing. Michal Maryška

Bc. Tereza Maříková

Název práce: Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek
Školitel: doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
Konzultanti: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D., Ing. Martin Kuchař

Bc. Leona Palbuchtová


Název práce: Stanovení nových typů dopingových látek metodou HPLC/MS
Školitel: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Bc. Daniela Brdová


Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.

 

Bc. Kristýna Krunclová


Název práce: Analýza metabolitů psychoaktivní látky ibogainu metodou LC-MS
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Konzultanti: Ing. Martin Kuchař, Ph.D., Ing. Kateřina Hájková

Bc. Eva Pospíšilová

Název práce: Elektrochemické senzorové systémy pro testování drog ze skupiny syntetických katinonů
Školitel: doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.
Konzultanti: Ing. Martin Kuchař, Ph.D., Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.
Jachym (výška 215px)

Bc. Jáchym Fibír

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Bc. Hedvika Češková

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Bronislav Jurásek

Bc. Kateřina Obytová

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Alžběta Nemeškalová

Bc. Kristýna Fedorová

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Kateřina Hájková

Bc. Kateřina Knížková

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.

 

Bakalářští studenti:

Šejla Musić


Název práce: Analýza vybraných syntetických kanabinoidů a metamfetaminu metodou hmotnostní spektrometrie
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.

Lukáš Dvořák

Název práce: Syntéza izotopicky značených derivátů fytokanabinoidů
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Lukáš Mikulů

Vojtěch Suchopár

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Petr Palivec

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Petra Hlavatá

Název práce: Chirální separace nových psychoaktivních substancí v superkritické fluidní chromatografii

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Natálie Kolderová

Julie Jindrová

Název práce: Stanovení kanabidiolu v olejové matrici metodou LC-UV

Školitel: doc. Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Alžběta Nemeškalová

Kateřina Nováková

Název práce: Stanovení opiových alkaloidů v komerčních přípravcích metodou LC-MS

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: PharmDr. Petra Cihlářová, Ph.D.

Kamila Sokolíková

Název práce: Farmakokinetická studie vybrané psychoaktivní látky metodou HPLC-MS

Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.

Michaela Zelená

Název práce: Analýza vybraných anabolických steroidů metodou LC-MS

Školitel: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Marina Gončarova

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Adriana Valentová

Název práce: Vývoj LC/MS metody ke stanovení složení olejových matric v padělcích léčiv

Školitel: Ing. Elena Prokudina, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.

Eliška Smolová

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

 

Externisté:

výška 215px

Ing. František Králík

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 výška 215px

Ing. Patrik Fagan

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 výška 215px

Ing. Dita Spálovská

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 

Aktualizováno: 13.1.2021 10:48, Autor: Michal Maryška

A BUDOVA A Ve druhém patře se nachází Ústav organické chemie i Ústav chemie přírodních látek
B BUDOVA B Laboratoř BAFA se nachází v prvním patře
C BUDOVA C
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř biologicky aktivních látek a forenzní analýzy
Technická 3, 166 28 Praha 6
zobrazit plnou verzi