Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha – BAFA → Lidé → Studenti
iduzel: 5939
idvazba: 83010
šablona: stranka
čas: 29.5.2023 02:08:05
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5939
idvazba: 83010
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'bafa.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/studenti'
iduzel: 5939
path: 8549/5843/5844/5847/5932/5939
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studenti

Doktorandi:

 ◳ Katerina_Knizkova (jpg) → (ořez 215*215px)

Ing. Kateřina Knížková

b knizkovk[at]vscht.cz
Název práce: Studium obsahových látek rostlinných adaptogenů
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: PharmDr. Petra Cihlářová, Ph.D.
 výška 215px

Ing. Magdaléna Vágnerová

b vagnerom[at]vscht.cz
Název práce: Studium farmakokinetiky a metabolismu psychoaktivních látek technikou LC-MS
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora
Konzultant: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
 ◳ Tereza_Marikova (jpg) → (ořez 215*215px)

Ing. Tereza Maříková

b marikovt[at]vscht.cz
Název práce: Vývoj analytických postupů pro studium fotokatalytické degradace organických polutantů z odpadní vody
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Jiří Rathouský, Csc.
výška 215px

Ing. Mužíková Barbora

muzikovb[at]vscht.cz
Název práce: Fotokatalytická degradace nových typů organických polutantů v odpadní vodě
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Jiří Rathouský, Csc.
vyska 215px

Ing. Hana Walaská

b walaskah[at]vscht.cz
Název práce: Studium nových psychoaktivních látek jako potenciálních neurofarmak
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: -

Ing. Denisa Adamcová

b adamcovd[at]vscht.cz
Název práce: Studium transportu přírodních biologicky aktivních látek přes membránové systémy
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultanti:   Ing. Adéla Jenišťová, Ph.D
                            MUDr. Magdaléna Netuková, Ph.D.

 ◳ Natalie_Paskanova (jpg) → (šířka 215px)

Ing. Natalie Paškanová

Název práce: Chirální separace nových psychoaktivních substancí v superkritické fluidní chromatografii s hmotnostní detekcí
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.

 

Magisterští studenti:

Jachym (výška 215px)

Bc. Jáchym Fibír

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Bc. Hedvika Češková

Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Bronislav Jurásek

Bc. Julie Jindrová

Název práce: Stanovení ketaminu v lidském séru v klinickém hodnocení léčby farmakorezistentní deprese
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Anna Šuláková, Ph.D.

Bc. Petr Palivec

Název práce: Syntéza nových psychoaktivních derivátů 4-alkylthio-2,6-dimethoxyfenethylaminu
Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.
Konzultant: doc. Martin Kuchař, Ph.D.

Bc. Adéla Provazníková

Název práce: Studium degradace rohovek pokročilými spektroskopickými metodami
Školitel: Ing. Adéla Jenišťová, Ph.D.
Konzultanti: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
                          Ing. Denisa Adamcová

Bc. Petra Hlavatá

Název práce: Studium biologické aktivity chirálně separovaných syntetických kathinonů
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultanti: Svobodová Pavlíčková Vladimíra Ing.
                          Ing. Tereza Maříková

Bc. Vít Lichtenberg

Název práce: Vybrané možnosti analýzy padělků léčiv s obsahem inhibitorů fosfodiesterázy 5
Školitel: doc. Šťepán Huber, Ph.D.
Konzultant: Ing. Bronislav Jurásek, Ph.D.

 

Bakalářští studenti:

Šejla Musić


Název práce: Analýza vybraných syntetických kanabinoidů a metamfetaminu metodou hmotnostní spektrometrie
Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.

Vojtěch Suchopár

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Eliška Smolová

Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.

Domink Friml

Školitel: doc. Martin Kuchař, Ph.D.

Konzultanti: Ing. Magdaléna Vágnerová

 

Aktualizováno: 26.2.2023 20:25, Autor: Natalie Paškanová

A BUDOVA A Ve druhém patře se nachází Ústav organické chemie i Ústav chemie přírodních látek
B BUDOVA B Laboratoř BAFA se nachází v prvním patře
C BUDOVA C
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř biologicky aktivních látek a forenzní analýzy
Technická 3, 166 28 Praha 6
zobrazit plnou verzi