Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha – BAFA → Lidé → Absolventi
iduzel: 5941
idvazba: 6709
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 01:30:17
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5941
idvazba: 6709
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'bafa.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/absolventi'
iduzel: 5941
path: 8549/5843/5844/5847/5932/5941
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi

 

2022

Mgr. Alžběta Nemeškalová, Ph.D.

Vývoj chromatografických metod ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro analýzu biologických tkání. (Dizertační práce)

Ing. Michal Maryška, Ph.D.

Syntéza látek ovlivňujících metabolickou kaskádu tryptofanu a serotoninový systém. (Dizertační práce)

Ing. Kristýna Fedorová

Chirální separace inherentně chirálních makrocyklických receptorů. (Diplomová práce)

Ing. Kateřina Obytová

Stanovení CBD a jeho metabolitů v potkaním séru metodou HPLC-MS. (Diplomová práce)

Ing. Kateřina Knížková

Stanovení bioaktivních látek maralího kořene (Rhaponticum carthamoides). (Diplomová práce)

Ing. Kristýna Krunclová

Analýza metabolitů psychoaktivní látky ibogainu metodou LC-MS. (Diplomová práce)

2021

Ing. Kateřina Hájková, Ph.D.

Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS. (Dizertační práce)

Ing. Bronislav Jurásek, Ph.D.

Analoga a metabolity nových psychoaktivních látek. (Dizertační práce)

Ing. Magdaléna Vágnerová

Stanovení vybraných kanabinoidů v konopných kosmetických prouktech s vysokým obsahem kanabidiolu. (Diplomová práce)

Ing. Tereza Maříková

Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek. (Diplomová práce)

Ing. Daniela Brdová

Farmakokinetická studie alkaloidu baeocystinu a jeho metabolitu norpsilocinu metodou HPLC/MS. (Diplomová práce)

Ing. Lucie Pejšková

Mechanismus ovlivnění kanabinoidního receptoru CB1 proteinem SGIP1. (Diplomová práce)

Ing. Darya Danilova

Studium falzifikátů léčiv ze skupiny benzodiazepinů metodou HPLC/MS. (Diplomová práce)

Ing. Kristýna Hubátková

Vývoj imunochromatografického testu pro detekci THC. (Diplomová práce)

Ing. Angelina Beata Pelc

Vývoj metodiky pro detekci syntetických kanabinoidů s využitím pokročilých technik vibrační spektroskopie. (Diplomová práce)

Ing. Denisa Adamcová

Vývoj metodiky transdermálního a transkorneálního přenosu kanabinoidů pokročilými technikami vibrační spektroskopie. (Diplomová práce)

Ing. Lucie Svobodová

Syntéza thiazolových derivátů α-aminoketonů jako potenciálních inhibitorů KAT II. (Diplomová práce)

Ing. Leona Palbuchtová

Stanovení nových typů dopingových látek metodou HPLC/MS. (Diplomová práce)

Ing. Eva Pospíšilová

Elektrochemické senzorové systémy pro testování drog ze skupiny syntetických kathinonů. (Diplomová práce)

Bc. Michaela Zelená

Analýza vybraných anabolických steroidů metodou LC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Vít Lichtenberg

Analýza medicinálních přípravků s obsahem inhibitorů fosfodiesterázy 5 metodou XRPD. (Bakalářská práce)

Bc. Daniel Maxa

Analýza tablet s obsahem methylendioxymetamfetaminu (MDMA) metodou XRPD. (Bakalářská práce)

Bc. Petra Hlavatá

Chirální separace nových psychoaktivních substancí superkritickou fluidní chromatografií. (Bakalářská práce)

Bc. Kamila Sokolíková

Farmakokinetická studie psychoaktivní látky 25CN-NBOMe metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Kateřina Nováková

Stanovení opiových alkaloidů v komerčních přípravcích metodou LC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Adéla Provazníková

Studium transdermálního přenosu kanabinoidů pokročilými metodami vibrační spektroskopie. (Bakalářská práce)

Bc. Lukáš Dvořák

Syntéza izotopově značených derivátů fytokanabinoidů. (Bakalářská práce)

Bc. Petr Palivec

Syntéza metabolitů nové syntetické drogy 25CN-NBOMe. (Bakalářská práce)

Bc. Julie Jindrová

Stanovení kanabidiolu v olejové matrici metodou LC-UV. (Bakalářská práce)

Bc. Marina Gončarova

Plazmonová chemie molekulárních hot-spotů. (Bakalářská práce)

Bc. Adriana Valentová

Vývoj LC/MS metody ke stanovení složení olejových matric v padělcích léčiv. (Bakalářská práce)

2020

Ing. Lucie Chaloupková

Identifikace metabolitů látek ze skupiny látek N-methoxybenzyl derivátů 2C fenylethylaminů v moči metodou HPLC/MS. (Diplomová práce)

Ing. Andrea Pavlíková

Kvantifikace vybraných fytokanabinoidů v komerčně dostupných konopných produktech. (Diplomová práce)

Ing. Petra Nováková

Kvantifikace endogenních steroidů v kapilární krvi metodou HPLC-MS. (Diplomová práce)

Ing. Daniel Heblík

Identifikace metabolitů 5-methoxydimethyltryptaminu metodou HPLC/MS. (Diplomová práce)

Ing. Darya Danilova

Studium falzifikátů léčiv ze skupiny benzodiazepinů metodou HPLC/MS. (Diplomová práce)

Ing. Barbora Mužíková

Identifikace a kvantifikace bioaktivních složek ve vzorcích omamných a psychotropních látek pomocí NMR. (Diplomová práce)

Bc. Kristýna Fedorová

Farmakokinetická studie psychoaktivní látky 2CB-Fly-NBOMe metodou HPLC/MS. (Bakalářská práce)

Bc. Tomáš Lazák

Analýza kokainu a jeho ředicích látek metodou XRPD. (Bakalářská práce)

Bc. Alžběta Martincová

Analýza heroinu a jeho ředicích látek metodou XRPD. (Bakalářská práce)

Bc. Kateřina Obytová

Analýza kanabigerolu v biologické matrici metodou HPLC/DAD/MS. (Bakalářská práce)

Bc. Hedvika Češková

Syntéza vybraných metabolitů nové psychoaktivní látky 2CB-Fly-NBOMe. (Bakalářská práce)

Bc. Kateřina Knížková

Analýza estradiolu v séru metodou HPLC/MS. (Bakalářská práce)

Bc. Kristián Kapusta

Syntéza analógov fentanylu. (Bakalářská práce)

2019

Ing. Anna Šuláková, Ph.D.

Imunoreaktivní deriváty nových syntetických drog. (Dizertační práce)

Ing. Natalie Kolderová

Chirální separace deschlorketaminu a jeho metabolitů v biologických matricích superkritickou fluidní chromatografií. (Diplomová práce)

Ing. Lenka Vatrsková

Potenciometrické studium interakcí mezi kalix[4]aren-acetátem a kathinony. (Diplomová práce)

Bc. Daniela Brdová

Stanovení bromovaného kanabidiolu v biologické matrici metodou LC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Angelika Beata Pelc

Identifikace syntetických kanabinoidů Ramanovou a infračervenou spektroskopií. (Bakalářská práce)

Bc. Leona Palbuchtová

Analýza vybraných endogenních steroidů v biologické matrici metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Lucie Škuderová

Syntéza analytických standardů k profilování 4-fluoramfetaminu. (Bakalářská práce)

Bc. Anna Jelínková

Syntéza syntetických stimulantů odvozených od 5-(2-aminopropyl)benzofuranu. (Bakalářská práce)

Bc. Ivana Belaňová

Analýza stimulantů amfetaminového typu ve vzorcích novorozeneckého mekonia. (Bakalářská práce)

Bc. Karolína Kubíčková

Analýza kokainu a ředících látek metodou NMR. (Bakalářská práce)

Bc. Adéla Loukotová

Detekce ředicích látek kokainu pomocí vibrační spektroskopie. (Bakalářská práce)

 

2018

Ing. Šárka Bicanová

Vývoj metodiky pro sledování kanabinoidů v modelu transdermálního přenosu s využitím LC-MS. (Diplomová práce)

Ing. Klára Gotvaldová

Kvantifikace tryptaminových alkaloidů ve stopkovýtrusých houbách metodou HPLC-MS. (Diplomová práce)

Ing. David Mervart

Studium farmakokinetiky syntetických kanabinoidů metodou HPLC-MS. (Diplomová práce)

Ing. Pavla Průchová

Analýza endogenních steroidů v lidském séru v rámci klinické studie užití rostliny Tribulus terrestris metodou HPLC-MS. (Diplomová práce)

Bc. Jáchym Fibír

Synthesis of Cannabidiol and Cannabidiolic Acid Derivatives. (Bakalářská práce)

Bc. Markéta Bašusová

Syntéza deuterovaných standardů nových syntetických drog. (Bakalářská práce)

Bc. Kateřina Bezděková

Identifikace psychoaktivních látek a jejich metabolitů v odpadní vodě. (Bakalářská práce)

Bc. Tereza Maříková

Vývoj metod preparativní HPLC enantioseparace kathinonů. (Bakalářská práce)

Bc. Magdaléna Vágnerová

Farmakokinetická studie deschlorketaminu metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Lucie Svobodová

Identifikace nových psychoaktivních látek Ramanovou a infračervenou spektroskopií. (Bakalářská práce)

Bc. Barbora Mužíková

Identifikace nových psychoaktivních látek metodou NMR. (Bakalářská práce)

 

2017

PharmDr. Petra Mikšátková, Ph.D.

Nové zdroje bioaktivních polyfenolů. (Dizertační práce)

Ing. Soňa Švejcarová

Stanovení profilu nečistot metamfetaminu připraveného z různých dostupných prekurzorů. (Diplomová práce)

Bc. Kamila Cahová

Farmakokinetická studie syntetického kanabinoidu JWH-073 metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Natálie Kolderová

Chirální separace syntetických kathinonů. (Bakalářská práce)

Bc. Tereza Pánková

Určení metabolického profilu deschlorketaminu v biologické matrici metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

 

2016

Ing. Kateřina Bártová

Syntéza barviv pro senzitizaci fotočlánků na bázi diamantu. (Diplomová práce)

Ing. Pavlína Pamánková

Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. (Diplomová práce)

Ing. Barbara Feriančiková

Analýza psychoaktivní látky MDPV v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. (Diplomová práce)

Ing. Michal Holík

Analýza ketaminu a norketaminu v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. (Diplomová práce)

Ing. Aneta Pospíšilová

Polymerní konjugáty ligandů muskarinových acetylcholinových receptorů jako cílené struktury pro onkologickou diagnostiku a terapii. (Diplomová práce)

Spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR

Bc. Pavla Průchová

Kvantifikace steroidních saponinů v doplňcích stravy s obsahem rostliny Tribulus terrestris metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. David Mervart

Analýza psychoaktivních látek v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem. (Bakalářská práce)

Bc. Sabina Kučerová

Kvalitativní analýza vzorků močí drogově závislých imunochemickou metodou LFIA. (Bakalářská práce)

Bc. Klára Gotvaldová

Návrh analýzy psychoaktivních látek v houbách rodu Psilocybe metodou LC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. Anna Možná

Analýza směsí syntetických kanabinoidů pomocí kapilární elektroforézy. (Bakalářská práce)

Bc. Simona Janičová

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Rhodiola rosea a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Mária Dvořáčková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Leonotis leonurus a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Nikola Vrzáčková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Passiflora incarnata a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Nicola Procházková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Evodia Rutaecarpa a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Zuzana Tučková

Syntéza nových substituovaných thiiránů jako potenciálních ireversibilních inhibitorů glutamát karboxypeptidázy II (GCPII). (Bakalářská práce)

Bc. Karolína Zvolská

Syntéza a charakterizace metabolitů vybraných psychoaktivních látek.
(Bakalářská práce)

 

2015

Ing. Pavel Švec

Synthesis of New Choline Transporter Ligands for Oncological Diagnostics and Therapy. (Diplomová práce)
Spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR

Ing. Bronislav Jurásek

Syntéza a charakterizace metabolitů methoxetaminu. (Diplomová práce)

Ing. Markéta Marková

Analýza methoxetaminu v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie. (Diplomová práce)

Ing. Michael Valkovič

Studium stability syntetických kanabinoidů. (Diplomová práce)

Bc. Šárka Bicanová

Komponenty imunochemických souprav pro detekci syntetických kanabinoidů. (Bakalářská práce)

Bc. Soňa Švejcarová

Stanovení výtěžku extrakce pseudoefedrin hydrochloridu z dostupných léků v závislosti na extrakčních podmínkách. (Bakalářská práce)

Bc. Ondřej Slavík

Kvantitativní stanovení neurotrasmiterů v mikrodialyzátech potkaních mozků metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním spektrometrem. (Bakalářská práce)

Bc. Klára Burianová

Analýza steroidních látek v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem. (Bakalářská práce)

Bc. Soňa Šimková

Biologicky anktivní látky v psychoaktivní rostlině Hoodia gordonii. (Bakalářská práce)

Bc. Veronika Pivoňková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Leuzea carthamoides. (Bakalářská práce)

Bc. Jakub Petřík

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Scutellaria lateriflora. (Bakalářská práce)

Bc. Martina Hegrová

Analýza psychoaktivních látek ze skupiny syntetických kathinonů kapilární elektroforézou. (Bakalářská práce)
 

2014

Ing. Michal Maryška

Komponenty imunochemických souprav pro detekci syntetických derivátů tryptaminů. (Diplomová práce)

Bc. Kateřina Bártová

Komponenty imunochemických souprav pro detekci syntetických derivátů fenylethylaminu. (Bakalářská práce)

Aktualizováno: 15.5.2023 18:15, Autor: Natalie Paškanová

A BUDOVA A Ve druhém patře se nachází Ústav organické chemie i Ústav chemie přírodních látek
B BUDOVA B Laboratoř BAFA se nachází v prvním patře
C BUDOVA C
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř biologicky aktivních látek a forenzní analýzy
Technická 3, 166 28 Praha 6
zobrazit plnou verzi