Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha – BAFA → Lidé → Absolventi
iduzel: 5941
idvazba: 6709
šablona: stranka
čas: 29.1.2020 13:34:21
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi

 

2017

Ing. Soňa Švejcarová

Stanovení profilu nečistot metamfetaminu připraveného z různých dostupných prekurzorů. (Diplomová práce)

 

2016

Ing. Kateřina Bártová

Syntéza barviv pro senzitizaci fotočlánků na bázi diamantu. (Diplomová práce)

Ing. Pavlína Pamánková

Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. (Diplomová práce)

Ing. Barbara Feriančiková

Analýza psychoaktivní látky MDPV v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. (Diplomová práce)

Ing. Aneta Pospíšilová

Polymerní konjugáty ligandů muskarinových acetylcholinových receptorů jako cílené struktury pro onkologickou diagnostiku a terapii. (Diplomová práce)

Spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR

Bc. Dita Spálovská

Identifikace nových syntetických drog metodami vibrační spektroskopie. (Bakalářská práce)

Bc. Pavla Průchová

Kvantifikace steroidních saponinů v doplňcích stravy s obsahem rostliny Tribulus terrestris metodou HPLC-MS. (Bakalářská práce)

Bc. David Mervart

Analýza psychoaktivních látek v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem. (Bakalářská práce)

Bc. Sabina Kučerová

Kvalitativní analýza vzorků močí drogově závislých imunochemickou metodou LFIA. (Bakalářská práce)

Bc. Anna Možná

Analýza směsí syntetických kanabinoidů pomocí kapilární elektroforézy. (Bakalářská práce)

Bc. Simona Janičová

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Rhodiola rosea a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Mária Dvořáčková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Leonotis leonurus a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Nikola Vrzáčková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Passiflora incarnata a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Nicola Procházková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Evodia Rutaecarpa a jejich detekce. (Bakalářská práce)

Bc. Zuzana Tučková

Název práce: Syntéza nových substituovaných thiiránů jako potenciálních ireversibilních inhibitorů glutamát karboxypeptidázy II (GCPII)

(Bakalářská práce)

Bc. Karolína Zvolská

Název práce: Syntéza a charakterizace metabolitů vybraných psychoaktivních látek
(Bakalářská práce)

 

2015

Ing. Pavel Švec

Synthesis of New Choline Transporter Ligands for Oncological Diagnostics and Therapy. (Diplomová práce)
Spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR

Ing. Bronislav Jurásek

Syntéza a charakterizace metabolitů methoxetaminu. (Diplomová práce)

Ing. Markéta Marková

Analýza methoxetaminu v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie. (Diplomová práce)

Ing. Michael Valkovič

Studium stability syntetických kanabinoidů. (Diplomová práce)

Bc. Šárka Bicanová

Komponenty imunochemických souprav pro detekci syntetických kanabinoidů. (Bakalářská práce)

Bc. Soňa Švejcarová

Stanovení výtěžku extrakce pseudoefedrin hydrochloridu z dostupných léků v závislosti na extrakčních podmínkách. (Bakalářská práce)

Bc. Ondřej Slavík

Kvantitativní stanovení neurotrasmiterů v mikrodialyzátech potkaních mozků metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním spektrometrem. (Bakalářská práce)

Bc. Klára Burianová

Analýza steroidních látek v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem. (Bakalářská práce)

Bc. Soňa Šimková

Biologicky anktivní látky v psychoaktivní rostlině Hoodia gordonii. (Bakalářská práce)

Bc. Veronika Pivoňková

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Leuzea carthamoides. (Bakalářská práce)

Bc. Jakub Petřík

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Scutellaria lateriflora. (Bakalářská práce)

Bc. Martina Hegrová

Analýza psychoaktivních látek ze skupiny syntetických kathinonů kapilární elektroforézou. (Bakalářská práce)

Bc. Patrik Fagan

Chiroptická spektroskopie ve strukturní analýze přírodních alkaloidů a drog. (Bakalářská práce)
 

2014

Ing. Michal Maryška

Komponenty imunochemických souprav pro detekci syntetických derivátů tryptaminů. (Diplomová práce)

Bc. Kateřina Bártová

Komponenty imunochemických souprav pro detekci syntetických derivátů fenylethylaminu. (Bakalářská práce)

Aktualizováno: 26.9.2017 16:33, Autor: Michal Maryška

A BUDOVA A Ve druhém patře se nachází Ústav organické chemie i Ústav chemie přírodních látek
B BUDOVA B Laboratoř BAFA se nachází v prvním patře
C BUDOVA C
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř biologicky aktivních látek a forenzní analýzy
Technická 3, 166 28 Praha 6
zobrazit plnou verzi