Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha – BAFA → Výzkum → Nová psychofarmaka
iduzel: 7860
idvazba: 8924
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 00:36:49
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 7860
idvazba: 8924
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'bafa.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/nova_psychofarmaka'
iduzel: 7860
path: 8549/5843/5844/5847/5849/7860
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nová psychofarmaka

 

Charakteristika Nových syntetických drog

Nové syntetické drogy (NSD), označované také jako „designer drugs“ a „legal highs“, jsou látky, které byly navrženy a syntetizovány za účelem obejít legislativu, která upravuje zacházení s OPL. Prakticky jde o pozměnění chemické struktury drog, které jsou na seznamu OPL s tím, že jsou zachovány psychoaktivní vlastnosti.

Nové syntetické drogy s sebou přinášejí celou řadu problémů. Především je to skutečnost, že jejich výrobci a distributoři bývají vždy o krok napřed před legislativou. Farmakologie nových syntetických drog nebývá řádně ověřena – obvykle jde o látky, které neprošly ani I fází klinických testů. Studium farmakologie nových syntetických drog se často omezuje pouze na zjištění účinku na příslušné receptory (Iversen et al., 2013). Informace o toxicitě a farmakokinetice se začínají objevovat až v posledních 2 letech a to především u nejčastěji se vyskytujících látek jako je mefedron (Wood & Dargan, 2012) a některé syntetické kanabinoidy (Seely, Lapoint, Moran, & Fattore, 2012). Konzumenti nových syntetických drog se tak stávají „pokusnými králíky“ se všemi riziky. Dalším sociologickým aspektem je také fakt, že do kamenných prodejen s takzvanými sběratelskými předměty přichází velmi mladí lidé, kteří by po klasické droze jinak nesáhli. Z terénního průzkumu vyplývá, že zde funguje psychologický jev, kdy konzument si kupuje legálně drogu v kamenném obchodě a předpokládá, že se jedná o nezávadnou a "schválenou" látku, něco jako legální alternativa k alkoholu. Z epidemiologických studií v EU vyplývá, že průměrná celoživotní prevalence NPS je v populaci 15-24 let pod 5%, na druhou stranu průzkumy v zemích, které jsou „kolébkou“ NPS ukázaly prevalenci mnohem vyšší (UK 8%, Lotyšsko 9%, Polsko 9% a Irsko 19%) (EMCDDA, 2013). Prostřednictvím sítě včasného varování EMCDDA[1] bylo v roce 2009 hlášeno 24, v roce 2010 41, v roce 2011 49 a v roce 2012 dokonce 73 nových syntetických drog. Celkem organizace EMCDDA monitoruje více jak 250 objevených Nových psychoaktivních látek. Obchod s těmito látkami se z velké části realizuje prostřednictvím internetových obchodů, kterých bylo koncem roku 2012 identifikováno 693 (EMCDDA, 2012).

[1] EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugd and Drug Addiction, http://www.emcdda.europa.eu

Z chemického hlediska se jedná o pestrou paletu látek s různým účinkem. Najdeme zde velké množství zástupců stimulancií, euforizujících látek, ale i látek spíše sedativních s vazbou na kanabinoidní receptory nebo dokonce opioidní.

Příklady a rozdělení „NSD“

Syntetické kanabinoidy, Herbal mixture, Spice (Obr. 1)

Jedná se o produkty, které obsahují sušenou rostlinnou drť, na kterou je naneseno malé množství syntetických kanabinoidů. Tyto látky mají řádově vyšší účinnost než THC a byli původně připraveny jako potenciální léčiva. Proto jsou jejich akronymy spojeny se jmény vědců a institucí, kde byly připraveny a číselným kódem (např. JWH-250 – Dr. John William Hufman, CP-47,497 – Charles Pfizer, HU-210 – Hebrew University, AM-694 – Dr. Alexandros Makriyannis,...)

výška 215px výška 215px
Obr. 1 příklady preparátů s kanabinoidy

 

Jedná se o deriváty kathinonu, což je účinná látka obsažené v rostlině Catha edulis (kata jedlá). Nejznámějším zástupcem je mefedron, který se stal v roce 2010 čtvrtou nejoblíbenější drogou[i]. Známo je několik desítek různých derivátů, které mají podobné účinky (excitace, neklid, euforie, ale také poruchy srdečního rytmu, hypertenze, špatné prokrvení periferních tkání). Zachyceno bylo cca 30 různých derivátů kathinonu.

[i] Kuchař, M.: „Mephedron, droga roku 2010 “Bulletin National Drug Headquartes. 2010, 3, 36-37.

výška 215px šířka 215px
Obr. 2 příklady preparátů s kathinony

Deriváty fenethylaminů

Toto je velká skupina látek, která byla podrobně charakterizována ve výše zmiňované knize PIHKAL. Nicméně je třeba zmínit, že mnoho Shulginem uvedených látek, se z různých důvodů nemůže masově rozšířit (obtížná syntéza, nepříjemné vedlejší účinky užití). Celá řada látek je také vysoce toxická. Tyto látky se vyskytují v tabletách, ale také jako prášek (analoga amfetaminu) popřípadě jako tripy (DOB).

Piperaziny

Mezi piperaziny patří jednak celá řada léčiv (antidepresiva), tak i derivátů, které se zneužívají pro svoje účinky, které jsou v závislosti na derivátu a užité dávce přechází mezi stimulačními, euforickými až halucinogenními. Často slouží jako náhrada MDMA v tabletách extáze, ve kterých nacházíme směsi různých piperazinů.

Inhibitory metabolismu tryptofanu

Kynurenin je jedním z produktů metabolické kaskády odbourávající aminokyselinu tryptofan. V posledních letech se metabolismu tryptofanu a příslušným enzymům věnuje čím dál více pozornosti, protože neustále přibývají poznatky o tom, že kynurenin a další metabolity tryptofanu hrají důležitou roli v patogenesi zhoubných nádorů a některých nervových a psychiatrických onemocnění.

výška 215pxPrvním z enzymů kynureninové dráhy je indolamin 2,3-dioxygenáza (IDO), která přeměňuje tryptofan právě na kynurenin. Z pohledu onkologie se nejvíce úsilí soustřeďuje k vývoji inhibitorů IDO. Je očekáváno, že některé z nich se uplatní v imunoterapii nádorů.

V oblasti psychiatrie a neurochemie je role IDO a dalších enzymů spojována spíše s imunitní dysregulací. Kynurenin může být dále metabolizován cestou vedoucí k neuroprotektivní kyselině kynureninové, nebo cestou vedoucí k neurotoxické kyselině chinolinové. Nerovnováha mezi těmito dvěma metabolickými cestami byla pozorována v souvislosti s hlavními psychiatrickými poruchami, jako jsou deprese, bipolární poruchy a schizofrenie. Také je dokumentováno spojení mezi psychiatrickými poruchami a mírným prozánětlivým stavem. Prozánětlivé mediátory, jako je interferon γ, mohou aktivovat rozklad tryptofanu a kynureninu zejména cestou vedoucí k neurotoxické chinolinové kyselině a tak narušovat metabolickou rovnováhu.

výška 215px

Vyvinutí látek ovlivňujících aktivitu enzymů kynureninové metabolické dráhy, a tím i rovnováhu mezi dvěma cestami odbourávání kynureninu, by mohlo mít zásadní vliv ve vývoji léčby psychiatrických poruch.

Aktualizováno: 21.10.2014 20:59, Autor: Martina Kovandová

A BUDOVA A Ve druhém patře se nachází Ústav organické chemie i Ústav chemie přírodních látek
B BUDOVA B Laboratoř BAFA se nachází v prvním patře
C BUDOVA C
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř biologicky aktivních látek a forenzní analýzy
Technická 3, 166 28 Praha 6
zobrazit plnou verzi