Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha – BAFA → Lidé → Studenti
iduzel: 5939
idvazba: 6707
šablona: stranka
čas: 25.9.2017 04:21:44
verze: 3813
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studenti

Doktorandi:

výška 215px

Ing. Anna Šuláková

Název práce: Imunoreaktivní deriváty nových syntetických drog
Školitel: prof. Dr. RNDr. Lapčík Oldřich
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výška 215px

Ing. Barbora Pelánková

Název práce: Stanovení biologicky aktivních látek ve složitých matricích s  využitím kombinace chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Školitel: doc. Dr. RNDr. Sýkora David
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
 výška 215px

Ing. Michal Maryška

b maryskam[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza látek ovlivňujících metabolickou kaskádu tryptofanu jako potenciálních léčiv v onkologii a psychiatrii
Školitel: prof. Dr. RNDr. Lapčík Oldřich
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výška 215px

Ing. Kateřina Hájková

b hajkovaa[at]vscht.cz
Název práce: Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora 
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výška 215px

Mgr. Lukáš Mikulů

b mikulul[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza derivátů přírodních fytokanabinoidů
Školitel: prof. Dr. RNDr. Lapčík Oldřich
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
vyska 215px

Ing. Bronislav Jurásek

b jurasekb[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza metabolitů a jejich deuteriem značených analog u vybraných nových psychoaktivních látek
Školitel: prof. Dr. RNDr. Lapčík Oldřich
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

 výška 215px

 Mgr. Alžběta Nemeškalová

Název práce:
Školitel: doc. Dr. RNDr. Sýkora David
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

 

Studenti:

výška 215px

Bc. Šárka Bicanová

Název práce: 
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant:
 výška 215px

Bc. Soňa Švejcarová

Název práce: Stanovení profilu nečistot metamfetaminu připraveného z různých dostupných prekurzorů
Školitel: doc. Dr. RNDr. David Sýkora 
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výška 215px

Bc. Pavla Průchová

b pruchovp[at]vscht.cz
Název práce: Kvantifikace steroidních saponinů v doplňcích stravy s obsahem rostliny Tribulus terrestris metodou HPLC-MS
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: PharmDr. Petra Mikšátková
výška 215px

Bc. Michal Holík

b holikm[at]vscht.cz
Název práce: Analýza ketaminu a norketaminu v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: Ing. Kateřina Hájková

výška 215px

Bc. David Mervart

b mervartd[at]vscht.cz
Název práce: Analýza psychoaktivních látek v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: PharmDr. Petra Mikšátková
výška 215px

Alice Kovářová

b kovarovc[at]vscht.cz
Název práce: Analýza vybraných fytokanabinoidů v komerčních produktech s obsahem rostliny rodu Cannabis metodami HPLC-MS a GC-MS
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: PharmDr. Petra Mikšátková
výška 215px

Sabina Kučerová

Název práce: Kvalitativní analýza vzorků močí drogově závislých imunochemickou metodou LFIA
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
výška 215px

Klára Gotvaldová

b gotvaldk[at]vscht.cz
Název práce: Návrh analýzy psychoaktivních látek v houbách rodu Psylocibe metodou LC-MS
Školitel: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Jan Borovička, Ph.D.
výška 215px

Karolína Zvolská

b zvolskak[at]vscht.cz
Název práce: Syntéza a charakterizace metabolitů vybraných psychoaktivních látek
Školitel: Ing. Radek Jurok, Ph.D.
Konzultant:

Externisté:

 

 
výška 215px

Ing. František Králík

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 výška 215px

Bc. Patrik Fagan

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 výška 215px

Johhana Kozánková

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 výška 215px

Dita Spálovská

Školitel: doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
Konzultant: Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Spolupráce s Ústavem analytické chemie VŠCHT Praha

 

Aktualizováno: 22.3.2017 23:03, Autor: Bronislav Jurásek

A BUDOVA A Ve druhém patře se nachází Ústav organické chemie i Ústav chemie přírodních látek
B BUDOVA B Laboratoř BAFA se nachází v prvním patře
C BUDOVA C
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř biologicky aktivních látek a forenzní analýzy
Technická 3, 166 28 Praha 6
zobrazit plnou verzi